Polityka prywatności

1. Co oznacza niniejsza Polityka prywatności?

W niniejszej polityce prywatności (zwanej dalej „Polityką prywatności”) przedstawiamy informacje o tym, w jaki sposób spółka UAB GBY (zwana dalej „Gby”) przetwarza Twe dane osobowe, otrzymane:

 • poprzez odwiedzenie witryny internetowej www.gby.lt (dalej – „Witryna internetowa”);

 • w ramach świadczenia usług przez spółkę Gdy;

 • podczas aktywności na kontach Gby w mediach społecznościowych;

 • po zarejestrowaniu się na naszej Witrynie internetowej i zalogowaniu się na swoje konto;

 • w ramach marketingu bezpośredniego prowadzonego przez Gby;

 • w ramach prowadzonych przez Gby rekrutacji na wolne stanowiska pracy;

 • poprzez przesłanie nam zapytań.

Dalej wszystkie osoby, których dane są przetwarzane przez Gby, są określane jako „Klienci”. Polityka Prywatności określa również pewne obowiązki, których Klienci muszą przestrzegać podczas odwiedzania Witryny.

2. Informacje o UAB GBY

UAB GBY, kod podmiotu prawnego 179435940, z siedzibą na ul. Pramonės 30-4, LT-72320 Taurogi, dane o spółce będą gromadzone i przechowywane w Rejestrze Podmiotów Prawnych Republiki Litewskiej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem  info@gby.lt.

3. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje gromadzone przez Gby na temat Klienta, które mogą być wykorzystane do identyfikacji Klienta i są przechowywane elektronicznie lub w inny sposób.

Dane osobowe obejmują wszelkie informacje, w tym imię i nazwisko Klienta, adres, adres IP, które są gromadzone przez Gby na temat Klientów w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności lub w odrębnej zgodzie lub umowie Klienta z Gby.

Dane te obejmują również dane osobowe Klientów w domenie publicznej, do których Gby uzyskuje dostęp poprzez kontakt Klienta z mediami społecznościowymi Gby lub poprzez aktywne działania na kontach Gby w mediach społecznościowych.

4. W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

Sposób, w jaki gromadzimy dane użytkownika, zależy od świadczonych przez nas usług lub charakteru naszej współpracy.

Gdy przetwarza dane:

 • otrzymane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (użytkownika), np. gdy użytkownik wysyła nam zapytania lub powiadomienia na podane dane kontaktowe, podpisuje z nami umowy o współpracy lub wysyła nam swoje CV podczas aplikowania na wolne stanowiska, wypełniania kwestionariuszy, rejestrowania się w naszych systemach informatycznych, podawania adresu e-mail w celu otrzymywania biuletynów itp.;

 • które są generowane podczas korzystania przez użytkownika z naszych usług, na przykład podczas korzystania z naszej sieci i usług, tj. podczas wykonywania połączeń telefonicznych, wysyłania wiadomości tekstowych, przeglądania Internetu, odwiedzania naszych witryn internetowych itp.;

 • które otrzymujemy z innych źródeł, np. w stosownych przypadkach od innych organów lub firm, tj. publicznie dostępnych rejestrów, firm ubezpieczeniowych itp.

 

5. Dane osobowe przetwarzane w ramach świadczenia usług

Cel przetwarzania danych osobowych

 

Przetwarzane dane osobowe

Termin przetwarzania danych osobowych

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Zawieranie umów kupna-sprzedaży z klientami

Imię, nazwisko, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, inne dane wymagane do wystawienia faktury (np. kopia dowodu tożsamości w przypadku płatności gotówką)

 

10 lat po zakończeniu umowy

Umowa

 

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO

 

Sporządzanie umów najmu z klientami

Imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, numer prawa jazdy, doświadczenie w prowadzeniu pojazdów

W przypadku umowy z osobą prawną - dane osoby odpowiedzialnej - imię, nazwisko, numer telefonu, stanowisko w firmie oraz kopia prawa jazdy.

 

10 lat po zakończeniu umowy

Umowa

 

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO

 

Świadczenie usług przy użyciu konta firmy (używane tylko po zawarciu umowy najmu)

 

Imię, nazwisko, dane, szczegóły umowy

Dane będą przechowywane przez 10 lat od daty ostatniego logowania klienta do konta klienta lub ostatniego zakupu dokonanego przez klienta.

 

Umowa

 

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO

 

Zgoda

 

Artykuł 6 ust. 1 lit. A) RODO

 

Zarządzanie / odzyskiwanie długów

 

Imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, kwota zadłużenia, okoliczności powstania zadłużenia, szczegóły dotyczące sposobu uregulowania zadłużenia.

 

Do czasu całkowitej spłaty zaległości, a następnie przez okres 10 lat.

Uzasadniony interes

 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO

6. Marketing bezpośredni

Cel przetwarzania danych osobowych

 

Przetwarzane dane osobowe

Termin przetwarzania danych osobowych

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Wysyłanie ofert, biuletynów i reklam do klientów

 

Imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

2 lat po zakończeniu umowy

Zgoda

 

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO

 

Artykuł 81 ust. 1 ustawy o łączności elektronicznej.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingu bezpośredniego, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej  info@gby.lt.

Jeśli użytkownik jest naszym aktywnym klientem i nie wyraził sprzeciwu wobec otrzymywania bezpośrednich komunikatów marketingowych od Gby, będziemy wysyłać mu komunikaty pocztą elektroniczną na podstawie naszego uzasadnionego interesu w odniesieniu do towarów lub usług, które są podobne do usług świadczonych przez nas na rzecz użytkownika.

7. Oferty osobiste

Cel przetwarzania danych osobowych

 

Przetwarzane dane osobowe

Termin przetwarzania danych osobowych

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Dostarczanie spersonalizowanych ofert w oparciu o dane dostarczone przez klienta

Imię, nazwisko, numer telefonu, adres e–mail, adres, częstotliwość korzystania z usług, czas trwania umowy itp.

1 rok po otrzymaniu zgody

Zgoda

 

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania ofert osobistych, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej  info@gby.lt.

 

8. Udział w procedurach rekrutacji na wolne stanowiska pracy

Cel przetwarzania danych osobowych

 

Przetwarzane dane osobowe

Termin przetwarzania danych osobowych

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Nabór na wolne stanowiska pracy

CV i/lub list motywacyjny oraz wszelkie inne podane przez kandydata informacje.

Do czasu zakończenia naboru, listy motywacyjne są usuwane po rozmowie z potencjalnym kandydatem

Zgoda

 

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO

 

 

9. Rozpatrywanie zapytań, raportów i skarg

Cel przetwarzania danych osobowych

 

Przetwarzane dane osobowe

Termin przetwarzania danych osobowych

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Rozpatrywanie zapytań przez e-mail

Imię, nazwisko, adres e-mail i treść korespondencji.

1 rok po rozpatrzeniu wniosku

Zgoda i umowa

 

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO

 

Przyjmowanie zapytań telefonicznych

Numer telefonu, z którego dzwoni użytkownik, nagranie połączenia, metadane połączenia - czas trwania, godzina.

30 dni

Zgoda i umowa

 

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO

 

Wszelkie dane osobowe podane przez użytkownika podczas interakcji z nami są wykorzystywane wyłącznie do celów określonych powyżej oraz do przeglądania wiadomości, administrowania i zarządzania przepływami komunikacji.

Zobowiązujemy się nie wykorzystywać danych osobowych użytkownika w żadnych publikacjach w sposób, który mógłby go zidentyfikować bez jego wyraźnej zgody.

10. Pliki cookie

Plik cookie to mały plik składający się z liter i cyfr, który przechowujemy w przeglądarce lub na dysku twardym komputera użytkownika za jego zgodą. Do różnych celów używamy różnych plików cookie. Pliki cookie pomagają nam również odróżnić użytkownika od innych użytkowników witryny, zapewniając w ten sposób przyjemniejsze korzystanie z witryny i umożliwiając jej ulepszanie.

Większość przeglądarek pozwala na odrzucenie wszystkich plików cookie, a niektóre przeglądarki pozwalają jedynie na odrzucenie plików cookie stron trzecich. Możesz więc skorzystać z następujących możliwości. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na korzystanie z Witryny, a bez plików cookie nie będzie można korzystać ze wszystkich usług świadczonych w Witrynie.

Wykorzystujemy następujące pliki cookie:

 • Niezbędne pliki cookie Te pliki cookie są niezbędne do działania Witryny. Podstawą danych przetwarzanych przez takie pliki cookie jest prawidłowe wykonanie umowy podczas wizyty Klienta w Witrynie oraz zapewnienie przez Gby jakości i bezpieczeństwa wizyty. Mogą one obejmować pliki cookie, które na przykład umożliwiają Klientowi zalogowanie się i dostęp do bezpiecznych obszarów Witryny, korzystanie z funkcji koszyka zakupów lub innych usług.

 • Analityczne i/lub wydajnościowe pliki cookie. Te pliki cookie umożliwiają firmie Gby rozpoznawanie i liczenie odwiedzających Witrynę oraz śledzenie sposobu, w jaki odwiedzający nawigują po Witrynie podczas korzystania z niej. Pomaga to Gby poprawić wydajność witryny, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy mogą łatwo znaleźć to, czego szukają. Przetwarzanie danych gromadzonych przez te pliki cookie opiera się na zgodzie Klienta.

 • Funkcjonalne pliki cookie. Te pliki cookie są wykorzystywane do rozpoznawania Klientów, gdy powracają do Witryny, aby umożliwić Gby dostosowanie treści do potrzeb Klientów oraz do zapamiętywania informacji istotnych dla Klientów. Przetwarzanie danych gromadzonych przez te pliki cookie opiera się na zgodzie Klienta.

 

Szczegółowy opis plików cookie:

Nazwa pliku cookie

Cel / przeznaczenie przetwarzania danych osobowych

Moment stworzenia

Okres ważności

Rodzaj pliku cookie (niezbędny, analityczny, funkcjonalny)

cclist

Rejestruje wybór klienta dotyczący plików cookie

Po potwierdzeniu wyboru plików cookie w tabeli

1 rok

Niezbędny

_ga [2x]

Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania statystyk dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.

 

2 lata

Analityczny

_gat

Do dostosowania częstotliwości żądań używany jest Google Analytics.

 

1 dzień

Analityczny

_gid

Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania statystyk dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.

 

1 dzień

Analityczny

_gcl_au

Wykorzystuje Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam między witrynami korzystającymi z ich usług.

 

3 miesiące

Analityczne

_fbp

Używany do reklam na Facebooku.

 

3 miesiące

Analityczne

11. Środki medii społecznościowych

Strona zawiera linki do naszych kont w mediach społecznościowych. Obecnie posiadamy następujące konta:

Zalecamy zapoznanie się z informacjami o ochronie prywatności stron trzecich i bezpośredni kontakt z dostawcami usług, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki wykorzystują oni Twoje dane osobowe.

12. Ujawnienie danych

Możemy ujawnić informacje o użytkowniku:

 • naszym profesjonalnym doradcom i audytorom;

 • notariuszom, jeśli umowa z użytkownikiem wymaga formy notarialnej;

 • komornikom, podmiotom świadczącym usługi prawne i/lub windykacyjne,

 • podmiotom, które przejmują roszczenie do długu;

 • administratorom zbiorów danych dłużników łącznych;

 • firmom świadczącym usługi w zakresie centrów danych, hostingu, chmury, administrowania stronami internetowymi i powiązane usługi, firmom opracowującym, dostarczającym, wspierającym i rozwijającym oprogramowanie, firmom świadczącym usługi w zakresie infrastruktury IT, firmom świadczącym usługi komunikacyjne;

 • firmom świadczącym usługi reklamowe i marketingowe;

 • firmom świadczącym usługi w zakresie archiwizacji, bezpieczeństwa fizycznego i/lub elektronicznego, zarządzania aktywami i/lub innych usług biznesowych;

 • organom krajowym zgodnie z przepisami prawa: dla Państwowej Inspekcji Podatkowej, Centrum Rejestrów, Sodry, Giełdy Pracy itp;

 • organom ścigania na ich żądanie lub z naszej inicjatywy, jeśli podejrzewamy popełnienie przestępstwa, a także sądom i innym organom rozstrzygającym spory;

 • organom podatkowym.

Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do kraju trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce prywatności, nie udostępniamy danych osobowych użytkownika stronom trzecim.

Lista odbiorców lub kategorii odbiorców określonych w Polityce Prywatności może ulec zmianie, więc jeśli chcesz być informowany o zmianach odbiorców Twoich danych osobowych, prosimy o powiadomienie nas pocztą elektroniczną na adres info@gby.lt, wskazując „Chcę otrzymywać informacje o zmianach odbiorców moich danych osobowych”, imię, nazwisko.

13. Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, ustawą o prawnej ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej i innymi wymogami prawnymi. Podczas przetwarzania danych osobowych wdrażamy środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem, a także przed wszelkim innym niezgodnym z prawem przetwarzaniem.

14. Prawa użytkownika

W niniejszej sekcji przedstawiamy informacje o prawach użytkownika w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych oraz o tym, kiedy użytkownik może skorzystać z tych praw. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat swoich praw lub skorzystać z nich, skontaktuj się z nami pod następującym adresem e-mail: info@gby.lt .

Spółka Gby przekaże użytkownikowi informacje o działaniach podjętych w następstwie jego wniosku o skorzystanie z jego praw bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż 1 (jeden) miesiąc po otrzymaniu wniosku. W zależności od złożoności wniosku i liczby otrzymanych wniosków, termin może zostać przedłużony o kolejne 2 (dwa) miesiące. W takim przypadku poinformujemy użytkownika w ciągu 1 (jednego) miesiąca od otrzymania wniosku o przedłużeniu i jego przyczynach.

Gby odmówi egzekwowania praw użytkownika tylko w przypadkach przewidzianych przez prawo.

 • Prawo do wycofania zgody. Jeśli użytkownik udzielił nam wyraźnej zgody na przetwarzanie swoich danych, może ją wycofać w dowolnym momencie, korzystając z następującego adresu e-mail info@gby.lt .

 • Prawo dostępu do danych. Chcemy, aby użytkownik w pełni rozumiał, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe, aby w ten sposób uniknął jakichkolwiek niedogodności. Użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się, czy przetwarzamy jakiekolwiek jego dane osobowe. Jeśli przechowujemy lub wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w jakikolwiek sposób, użytkownik ma prawo uzyskać do nich dostęp. W tym celu należy przesłać nam pisemny wniosek na adres info@gby.lt, potwierdzić swoją tożsamość i przy składaniu takiego wniosku przestrzegać zasad uczciwości i racjonalności.

 • Prawo do żądania dodatkowych informacji. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkowników, chętnie na nie odpowiemy lub przekażemy dodatkowe informacje, które możemy ujawnić. W przypadku jakichkolwiek szczegółowych pytań lub niejasności prosimy o kontakt pod adresem  info@gby.lt .

15. Prawa dodatkowe

Poniżej znajdują się informacje o przysługujących użytkownikowi dodatkowych prawach, z których może skorzystać, postępując zgodnie z opisanymi poniżej procedurami.

 • Użytkownik ma prawo poprosić nas o poprawienie wszelkich niedokładności w przechowywanych przez nas danych. W takim przypadku możemy poprosić użytkownika o potwierdzenie poprawionych informacji.

 • Użytkownik ma prawo poprosić nas o usunięcie jego danych osobowych. Prawo to będzie wykonywane w przypadkach przewidzianych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679.

 • Użytkownik ma prawo do żądania od nas ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych:
  i. przez okres niezbędny do upewnienia się co do prawidłowości danych osobowych użytkownika w przypadku złożenia przez niego skargi dotyczącej prawidłowości tych danych;
  ii. w przypadku, gdy gromadzenie, przechowywanie lub wykorzystywanie przez nas danych osobowych użytkownika odbywa się niezgodnie z prawem, ale użytkownik nie żąda ich usunięcia;
  iii. w przypadku, gdy nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, ale użytkownik potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  iv. przez okres niezbędny do ustalenia, czy mamy nadrzędną podstawę prawną do dalszego przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeśli użytkownik skorzystał z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 • Użytkownik ma prawo do przeniesienia danych, które otrzymaliśmy od niego za jego zgodą lub w celu zawarcia umowy. Jeśli użytkownik skorzysta z tego prawa, na jego żądanie przekażemy kopię przekazanych nam danych.

 • Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas jego danych osobowych:
  i. w przypadku, gdy wykorzystujemy takie dane do celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów, ale nie mamy nadrzędnej uzasadnionej podstawy do dalszego wykorzystywania danych osobowych użytkownika; lub
  ii. w dowolnym momencie, gdy wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do wysyłania newsletterów lub do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku dane nie będą już wykorzystywane do tych celów, ale mogą być wykorzystywane do innych uzasadnionych celów.

16. Skargi

Jeśli uważasz, że Twoje prawa jako osoby, której dane osobowe dotyczą, zostały i/lub mogą zostać naruszone, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami w celu złożenia skargi na następujący adres e-mail info@gby.lt . Zapewniamy, że po otrzymaniu skargi skontaktujemy się z Tobą w rozsądnym terminie, aby poinformować Cię o postępach w dochodzeniu w sprawie skargi, a następnie o jego wyniku.

Zapewniamy, że po otrzymaniu skargi skontaktujemy się z Tobą w rozsądnym terminie, aby poinformować Cię o postępach w dochodzeniu w sprawie skargi, a następnie o jego wyniku. www.ada.lt ).

17. Odpowiedzialność

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że przekazane nam dane są dokładne, prawidłowe i kompletne. Jeśli podane przez użytkownika dane ulegną zmianie, musi on niezwłocznie poinformować nas o tym, zmieniając odpowiednie dane w formularzu rejestracyjnym lub, jeśli dane te nie są zawarte w formularzu rejestracyjnym, informując nas o tym pocztą elektroniczną. Nie będziemy w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone użytkownikowi w wyniku podania przez niego nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych lub niepoinformowania nas o jakichkolwiek zmianach takich danych.

18. Zmiany w Polityce prywatności

Możemy w dowolnym momencie zaktualizować lub zmienić niniejszą Politykę prywatności. Taka zaktualizowana lub zmieniona Polityka prywatności wejdzie w życie z chwilą jej opublikowania na naszej stronie internetowej. Użytkownik powinien sprawdzać ją co jakiś czas, aby upewnić się, że aktualna wersja Polityki prywatności mu odpowiada.

Gdy zaktualizujemy naszą Politykę prywatności, powiadomimy użytkownika o zmianach, które uznamy za istotne, publikując je w Witrynie. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu takiego powiadomienia oznacza akceptację nowych wymogów określonych w aktualizacji. Aby sprawdzić datę ostatniej aktualizacji Informacji o ochronie prywatności, można spojrzeć na datę "Data aktualizacji" na dole.

Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności została dokonana w dniu 31.10.2023 r.