Zrównoważoność GBY

ych, dlatego jednym z priorytetów naszych działań jest zmniejszenie naszego wpływu na środowisko. Stale szkolimy naszych pracowników oraz korzystamy z nowoczesnych technologii i rozwiązań.

Podstawą zrównoważonego rozwoju w organizacji jest dobro pracowników, które staramy się osiągnąć poprzez ochronę praw wszystkich osób, zapewnianie możliwości doskonalenia i dobrej kondycji finansowej, tworzenie relacji pełnych szacunku i codzienne postępowanie w sposób etyczny.

Partnerstwa pomagają nam szybciej osiągnąć nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dążymy do aktywnych relacji ze społecznościami, w których działamy, rozwijamy wspólne inicjatywy, angažujemy znane osoby, które pomagają nam szerzyć przesłanie zrównoważonego rozwoju.

Cieszymy się, że od wielu lat ambasadorem GBY jest kierowca wyścigowy Rokas Baciuszka. Dzięki Rockowi możemy uczestniczyć w jeszcze większej liczbie inicjatyw społecznych i szerzyć świadomość na temat znaczenia bezpiecznego ruchu drogowego.

Udoskonalamy procesy organizacji, monitorujemy nasze codzienne działania tak, aby były zgodne z zasadami etycznego biznesu, wymogami środowiskowymi, zachowywały poszanowanie i ochronę praw człowieka, spełniały oczekiwania naszych pracowników, klientów, partnerów i grup zainteresowanych. Wspierając zrównoważony rozwój w organizacji, nie tylko wypełniamy nasze zobowiązania wobec środowiska, ale także zachęcamy naszych partnerów, klientów i społeczności do wspólnego podążania drogą zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy pewni, że wspólne cele doprowadzą do bardziej znaczących rezultatów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju w naszej organizacji:

Polityka ochrony środowiska

Kodeks postępowania etycznego dla przedsiębiorstwa

Polityka praw człowieka

Polityka równych szans

Kodeks postępowania pracowników

Kodeks postępowania etycznego dla partnerów biznesowych

Raport zrównoważonego rozwoju „GBY”, 2023 r.